اخبار


prof. colin beard به جمع اعضای کمیته علمی کنفرانس پیوست

🕔10:12 1396/3/4

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت, اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

prof. david chandler به جمع اعضای کمیته علمی کنفرانس پیوست

🕔10:3 1396/3/4

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت, اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

Prof.Vilmante Kumpikaite به جمع اعضای کمیته علمی کنفرانس پیوست

🕔19:53 1396/3/3

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت, اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

ارائه گواهینامه بین المللی Loyal Cert

🕔11:2 1396/2/18

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت, اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن حسابداری ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔15:0 1395/12/16

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت, اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن حسابرسی ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔14:58 1395/12/16

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت, اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن مرکز علمی کاربردی برهان نیروی شمال به جمع حامیان کنفرانس

🕔11:28 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن انرژی ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔11:23 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن علمی بازرگانی ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔11:21 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن ژئوپلیتیک ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔11:13 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن اقتصاد انرژی ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔11:12 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔11:10 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن آینده نگری ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔11:7 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن علمی پژوهشی هنرهای تجسمی ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔11:5 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔11:3 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن تحقیقات بازاریابی ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔10:59 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن حقوق بین الملل ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔10:56 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن انجمن روانشناسی خانواده ایران به جمع حامیان کنفرانس

🕔10:54 1395/11/25

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن istanbul zaim university به جمع حامیان کنفرانس

🕔10:38 1395/10/1

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

پیوستن دانشگاه Kaunas University of Technology به جمع حامیان کنفرانس

🕔10:36 1395/10/1

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

چاپ مقالات پذیرش شده در مجلات معتبر ISI

🕔10:39 1395/10/1

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

ادامه خبر

تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت ارسال مقاله و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

پوستر کنفرانس

امکان نمایه و چاپ مقالات در:

  • conference.ac حامی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
  • scopus حامی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
  • google scholar حامی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
  • ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
  • ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

اخبار نمایه سازی

Conference.ac ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی