مخاطبان کنفرانس و گروه های هدف

مخاطبان کنفرانس و گروه های هدف

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد وعلوم انسانی با حمایت دانشگاه ها و مجامع علمی معتبر در تاریخ 12خرداد ماه 1396مطابق با  2017ژوئن02 در انگلستان برگزار خواهد شد. مخاطبان اصلی این کنفرانس متخصصان و پژوهشگران حوزه مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی خواهند بود.
 کمیته علمی و اجرایی از تمامی گروه های زیردعوت به عمل می آورند تا ضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی  خود از مباحث علمی و کاربردی کنفرانس نیزاستفاده  نمایند:

 

·          سیاست گذاران و برنامه ریزان حوزه مدیریت و اقتصاد

·          روساء، معاونین و مدیران سازمان های مدیریتی و اقتصادی

·          روساء و مدیران ارشد شرکت های دولتی و غیر دولتی

·          انجمن  هاي صنفي و تشكل  هاي مردم  نهاد در حوزه مدیریت و اقتصاد

·          حسابداران و حسابرسان ارشد مجموعه های دولتی و غیر دولتی

·          شركت‌ها و دفاتر مشاوره و خدمات آموزشی در حوزه ها مدیریت، اقتصادوعلوم انسانی

·          اساتید، صاحب نظران و انديشمندان تمامی گرایش های رشته هایمدیریت،اقتصاد و علوم انسانی

·          دانشجویان و پژوهشگران فعال در تمامی گرایش های رشته های مدیریت، اقتصادو علوم انسانی

 

تاریخ های مهم

ورود به سیستم

کاربر گرامی، در صورتی که ثبت نام نکرده اید روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید.
شایان ذکر است جهت ارسال مقاله و استفاده از کلیه امکانات سایت ثبت نام ضروری می باشد.


ثبت نام

ثبت نام اولیه در سیستم برای همگان رایگان می باشد

پوستر کنفرانس

امکان نمایه و چاپ مقالات در:

  • conference.ac حامی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
  • scopus حامی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
  • google scholar حامی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
  • ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
  • ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی

اخبار نمایه سازی

Conference.ac ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی